Support and Manual
ProofX Support & manual

Beräkning

Print thomas.ranhem 11/26/2014
Hjälp > Advanced > PX Script API > Beräkning

Beräkna och summera fält.


<script type="text/javascript">
jQuery(function() {
  $PX('Q2').on('change', function () {

     var rev = Number($PX('Q5').value()||0);
     var rattfel = Number($PX('Q2').value()||0);
     var anh = Number($PX('Q6').value()||0);
     
     var rev1 = (rev * rattfel)
     var anh1 = (anh * rattfel)
     $PX('Q4').value(rev1 + anh1 );
  });
});

</script>