Support and Manual
ProofX Support & manual

Enval

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Frågetyper > Enval

Används för att respondenten skall göra ett val. Inställningar samma som på flervalsfråga.