Support and Manual
ProofX Support & manual

Gruppering

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Frågetyper > Gruppering

Används för att gruppera ett antal frågor grafiskt. Det går att släppa frågor inuti en gruppering. Man kan flytta en gruppering och flytta med frågorna. Tillsammans med Logiken är detta en ypperlig funktion.

Papperskorgen = Radera gruppering

Flytta = används för att flytta gruppering

Utseende

Vanlig = Visar innehållet i en gruppering som vanligt.

Expanderbar = Innehållet i grupperingen är ihopkrympt och visas endast genom att man klickar på expandera

Smal=Visar en linje runt om

Inget=grupperingen syns inte

Rubrik

Fyll i en rubrik som visas på formuläret. Dock syns det inte om man valt inget eller smal.