Support and Manual
ProofX Support & manual

Tabeller i svarsmejl

Print thomas.ranhem 8/18/2015
Hjälp > Advanced > Avancerad mejl > Tabeller i svarsmejl

Om du vill ha tabeller och dylikt i mejlen.

I visa källa läget kan du klistra in nedanstående kod. Du måste därefter byta ut fälten som tillhör annat formulär.

<style type="text/css">
body>table>tbody>tr>td{
border:0!important;

}
.abf_screen_only_content{
}
.abf_print_only_content{
}
/**abf_simpleTable**/
/*print and gui table with simple cells*/
.abf_simpleTable{
border-collapse:collapse;
page-break-inside:avoid;
margin-left:20px;
table-layout:fixed;
width:568px;
}
.abf_simpleTable TD {
text-align:left;
border:1pt solid #ddd;
min-width:71px;
padding:0px;
overflow:hidden;
font-family:arial;
padding:3px;
font-size:12px;
min-height:1em;
}
/**abf_puppTable**/
/*print and gui table where each cell has a header and a value*/
.abf_puppTable{
border-collapse:collapse;
page-break-inside:avoid;
margin-left:50px;
table-layout:fixed;
width:568px;
}
.abf_pupp_caption{
  font-family: verdana;
  padding: 5px !important;
  font-weight: bold;
  font-size: 18px;
  border-top: 0px !important;
  border-right: 0px !important;
  border-left: 0px !important;
  border-bottom: 1px solid #ddd !important;
  text-align: left;
}

.abf_puppTable TD {
vertical-align:top;
align:left;
border:1pt solid #aaa;
min-width:71px;
overflow:hidden;
}

.abf_puppTable TH {
height:0px;
}
.abf_lbl{
font-family:arial,sans-serif;
font-size:9px;
left-spacing:-0.05em;
background-color:#f5f5f5;
text-indent:2px;
padding-top:3px;
overflow:hidden;
white-space:nowrap;
}
.abf_head_lbl{
  font-family: arial,sans-serif;
  font-size: 15px;
  left-spacing: -0.05em;
  background-color: #f5f5f5;
  text-indent: 2px;
  padding-top: 3px;
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
}
.abf_cnt{
font-family:arial;
padding:3pt 2pt 5pt 2px;
font-size:12px;
min-height:1em;
margin-left:3px;
}
.abf_head_cnt{
font-family:arial;
font-weight:bold;
padding:3pt 2pt 5pt 2px;
font-size:14px;
min-height:1em;
margin-left:3px;
}
.abf_head_cnt2{
font-family:arial;
font-weight:bold;
padding:3pt 2pt 5pt 2px;
font-size:14px;
min-height:3em;
margin-left:3px;
}
.abf_head_cnt3{
font-family:arial;
font-weight:bold;
padding:3pt 2pt 5pt 2px;
font-size:14px;
min-height:5em;
margin-left:3px;
}
TD.abf_tableheader{
font-family:arial,sans-serif;
font-size:12px;
font-weight:bold;
font-style:italic;
text-indent:4px;
border:0px;
}

TD.abf_progHeaderTd{
vertical-align:top;
align:left;
border:1pt solid #ddd;
min-width:62px;
padding:0px;
overflow:hidden;
font-family:arial,sans-serif;
font-size:12px;
font-style:italic;
text-indent:4px;
background-color:#f5f5f5;
}

TD.abf_spacer {
height:10px;
border:none;
}</style>
<title></title>
<table class="abf_puppTable">
  <tbody>
     <tr>
        <td class="abf_pupp_caption" colspan="2" style="width: 568px;">
           Uttagsansökan</td>
     </tr>
     <tr>
        <td class="abf_cnt" colspan="2" style="width: 568px;">
           <strong>Skriv ut och skriv under ansökan och skicka till Överförmyndarenheten, Nacka kommun, 131 81 NACKA, alternativt skanna och e-posta <a href="mailto:overformyndaren@nacka.se">overformyndaren@nacka.se</a><br />
           Bilagor listas vid rubrik Bilagor.</strong></td>
     </tr>
     <tr>
        <td class="abf_pupp_caption" colspan="2" style="width: 568px;">
           Ställföreträdare</td>
     </tr>
     <tr>
        <td style="width: 284px;">
           <div class="abf_head_lbl">
              Namn</div>
           <div class="abf_head_cnt" style="margin-left: 3px;">
              <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar///Namn">$form:1e9df7c5-5902-4782-8659-7beeb1956a83</jz:variable></div>
        </td>
        <td style="width: 284px;">
           <div class="abf_head_lbl">
              Personnummer</div>
           <div class="abf_head_cnt">
              <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar///Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)">$form:1b24e68c-5ccd-4ea3-9ec9-a87f74205b28</jz:variable></div>
        </td>
     </tr>
  </tbody>
</table>
<table class="abf_puppTable">
  <thead>
  </thead>
  <tbody>
     <tr>
        <td class="abf_pupp_caption" colspan="2" style="width: 568px;">
           Huvudman</td>
     </tr>
     <tr>
        <td style="width: 284px;">
           <div class="abf_head_lbl">
              Namn</div>
           <div class="abf_head_cnt">
              <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar///Namn">$form:0b9b7bb5-5517-4681-af41-8766986d6ac4</jz:variable></div>
        </td>
        <td style="width: 284px;">
           <div class="abf_head_lbl">
              Personnummer</div>
           <div class="abf_head_cnt">
              <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar///Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)">$form:f314646a-f3a1-485c-a438-43b9fee4601c</jz:variable></div>
        </td>
     </tr>
  </tbody>
</table>
<table class="abf_puppTable">
  <tbody>
     <tr>
        <td class="abf_pupp_caption" colspan="2" style="width: 568px;">
           Information om uttaget</td>
     </tr>
     <tr>
        <td style="width: 284px;">
           <div class="abf_head_lbl">
              Bank</div>
           <div class="abf_head_cnt">
              <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar//Bank">$form:1b55b28d-225f-4bc2-b6b6-b531cda2342e</jz:variable></div>
        </td>
        <td style="width: 284px;">
           <div class="abf_head_lbl">
              Bankkonto nr</div>
           <div class="abf_head_cnt">
              <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar//Bankkonto inkl clearingnummer">$form:e215f978-8dd8-4219-9e77-318155991ea1</jz:variable></div>
        </td>
     </tr>
     <tr>
        <td colspan="2" style="width: 568px;">
           <div class="abf_head_lbl">
              Summa</div>
           <div class="abf_head_cnt">
              <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar//Summa (kr)">$form:931e979c-c480-4968-b130-7c3c5dbc4e50</jz:variable></div>
        </td>
     </tr>
     <tr>
        <td colspan="2" style="width: 568px;">
           <div class="abf_head_lbl">
              Ändamål</div>
           <div class="abf_head_cnt3">
              <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar//Ändamål">$form:fb0f5cb4-7e75-4f18-bf4f-a957dbd4540e</jz:variable></div>
        </td>
     </tr>
     <tr>
        <td colspan="2" style="width: 568px;">
           <div class="abf_head_lbl">
              Bilagor</div>
           <div class="abf_head_cnt3">
              <p>
                  </p>
              <p>
                  </p>
           </div>
        </td>
     </tr>
  </tbody>
</table>
<table class="abf_puppTable">
  <tbody>
     <tr>
        <td class="abf_pupp_caption" colspan="2" style="width: 568px;">
           Underskrifter</td>
     </tr>
     <tr>
        <td colspan="2" style="width: 568px;">
           <div class="abf_head_lbl">
              Ort och datum</div>
           <div class="abf_head_cnt2">
               <br />
               </div>
           <div class="abf_head_lbl">
              Ställföreträdande: <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar///Namn">$form:1e9df7c5-5902-4782-8659-7beeb1956a83</jz:variable></div>
           <div class="abf_head_cnt2">
               <br />
               </div>
           <div class="abf_head_lbl">
              Huvudman (om möjligt) <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar///Namn">$form:0b9b7bb5-5517-4681-af41-8766986d6ac4</jz:variable></div>
           <div class="abf_head_cnt2">
               <br />
               </div>
        </td>
     </tr>
  </tbody>
</table>