Support and Manual
ProofX Support & manual

Logik händelser

Print thomas.ranhem 8/12/2014
Hjälp > Form > Formulärflikar > Logik > Logik händelser

Genom att klicka på + När du sätter en logikhändelse så finns där följande val:

Värde som är standard:

Visa

Redigerbar

Du kan ändra till:

GömFrågan visas ej

Ej redigerbar Frågan är inte redigerbar

Du kan bara arbeta med motsattsförhållande. Gömt - Visa, Visa - Gömt, Redigerbar - Ej redigerbar, Ej redigerbar - Redigerbar

För sidor gäller: Visa sidbyte, Göm sidbyte.

Det går inte att gömma hela sidor. Däremot kan du gömma allt innehåll på en sida.