Support and Manual
ProofX Support & manual

Utformning av Excel

Print thomas.ranhem 3/14/2016
Hjälp > SkolPC > Import > Excelformat

Om det är en större mängd

Beroende på vilken typ av import du vill göra så har dom olika format och utseende.

Det går att importera följande:

Förutsättningar:

  • Elev + dator kräver att man har skapat klasserna och datormodellen innan uppladdning.
  • Dator kraäver att man har skapat modellen innan uppladdning
  • Elev kräver att man har skapat klassen innan.