Support and Manual
ProofX Support & manual

Elev + Dator

Print thomas.ranhem 3/14/2016
Hjälp > SkolPC > Import > Excelformat > Elev + Dator

Om du vet vilken elev som har vilken dator i en excellista så skall den utformas på följande sätt:

Det är viktigt att Klass och Modell finns fördefinerat innan du påbörjar din import.