Support and Manual
ProofX Support & manual

Importera från Excel

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Formulärflikar > Kommunikation > Importera från Excel

För att ladda upp en lista med respondenter så använder man Importera Excel. Krav på excellistan:
- Den måste innehålla minst en kolumn med information om E-postadresser.

Proceduren är :

  1. E-postadressen är alltid obligatorisk.
  2. Koppla ytterligare kolumner till respektive fråga/enkätsvar.

Importera! Observera att inget skickas nu utan det görs senare. Om flera exceldokument laddas upp kan man välja respektive listnamn att skicka med. Kör!

Ladda upp excelfilen.

E-postadressen är alltid obligatorisk och blir alltid kopplad per automatik. Man kan behöva byta kolumna som den skall kopplas till men det går utmärkt att göra.

Klicka på ”Lägg till koppling” om fler kolumner skall kopplas till i dokumentet. Den vänstra delen är i excel och den högra gäller formuläret.

När alla kopplingar är gjorda välj ”Kör”.

Namnge listan. Detta är viktigt om man arbetar med flera olika typer av listor. Te

Exempelfil och exempelformulär.