Support and Manual
ProofX Support & manual

CSS Style

Print thomas.ranhem 1/14/2014
Hjälp > User interface > Web > CSS Style

Exempel. Tänk på att stämma av om du ändrar på fonten att den finns tillgänglig. Se följande avsnitt om det

/*Svarsalternativ i envals o flervalsfrågor.*/

.px-choice-label{

font-family: 'Butterfly Kids', cursive;

                             font-size:30px;

                             color:pink;

                             font-weight:bold;

}

/* Kolumner för tabellfrågor. Egentligen tabellfrågornas svarsalternativ */

.PXTABLEQUESTION TD{

font-family: 'Butterfly Kids', cursive;

                             font-size:40px;

                             color:cyan;

                             font-weight:bold;

}

/* Frågetexter */

.PXITEM>label.LABEL{

font-family: 'Annie Use Your Telescope', cursive;

                             font-size:30px;

                             color:blue;

                             font-weight:bold;

}

/* Tabellfrågor frågetexter */

.px-foorm-table-item-label{

font-family: 'Butterfly Kids', cursive;

                             font-size:20px;

                             color:green;

                             font-weight:bold;

}

/* Skickaknappen */

.jzSubmitButton{

                             background-color:#F11C09;

}

/* Skicka knappens mouse-over */

.jzSubmitButton:hover{

                             background-color:white;

                             color:#F11C09;

                             border:#F11C09 solid 1px;

}

/* Den streckade linjen ovanför skickaknappen*/

.px_sendBar{

                             border-top:dotted 1px #F11C09;

}