Support and Manual
ProofX Support & manual

Logik

Print thomas.ranhem 12/17/2013

ProofX frågelogik tillåter dig att anpassa formuläret efter vad användaren svarar och när användaren sett klart på en film. Exempelformuläret kommer fungera så att användaren kommer till en sida. På sidan syns bara en film. Användaren tittar på filmen. När filmen når sitt slut visas en fråga om filmen med hjälp av frågelogiken som känner av att filmen är slut. När användaren svarar rätt på frågan så visas knappen för att gå till nästa sida.

Logik ställs in på fliken Logik. Först kommer vi att gömma alla knappar för att gå till nästa sida och alla frågor. Nästasidaknappar visas med titeln P1, P2 etcetera på logikfliken. Frågor visas med prefixet Q1, Q2 etcetera. När vi gjort initialinställningen kommer vi lägga till rader med villkor för att ställa in att sidans fråga skall visas när filmen spelat klart och att sidans Nästasidaknapp skall visas när användaren svarat rätt på frågan.

Gå till logikfliken

Scrolla höger och göm sidbyte för sida 3 och sida 4

Spara.

Göm frågorna. Tryck på plustecknet för alla kolumner som börjar på Q och välj på Göm

Gå igenom alla frågor och tryck på plustecknet och välj Göm för dem. Frågor är de kolumner som har prefixet Q1, Q2 etcetera.

Lägg nu till en händelse/villkor/utlösare. Tryck på Lägg till och välj Video-status ändras.

Nu visas en lista på alla Videofrågor som finns i formuläret. Välj den videofråga som du vill skall gömma eller visa något i formuläret. I Exempelkurs ett vill vi att Nästasidaknappen skall visas på förstasidan när videon 00_intro.mp4 har spelat klart så vi väljer den videon och väljer StatusFärdig”.

Vi har nu fått en ny rad i logiken. Den här raden låter oss ställa in vad som skall hända när videon 00_Intro.mp4 har spelat Färdigt. Vi vill att användaren skall kunna gå till Sida 2 när de sett klart på videon så vi trycker på P1 Sida 1 och väljer Visa sidbyte (som representerar Nästasidaknappen på Sida 1).

Videon på Sida 1 visade Nästasidaknappen när den spelat klart. Videon på Sida 2 ska däremot visa en fråga när den spelat klart. Frågan i sin tur är den som kommer visa Nästasidaknappen.

I bilden har vi lagt till ett till videovillkor och scrollat litet åt höger i webbläsaren för att se frågan ”Q1 Are you allowed to..”.Vi väljer Visa på den frågan och för det videovillkoret.

Frågan ” Q1 Are you allowed to..” ska visa Nästasidaknappen för Sida 2 när användaren markerar korrekt svarslaternativ. Vi lägger till ett frågevillkor istället för ett videovillkor den här gången.

Börja med Lägg till och Svarsalternativ markeras

Välj den fråga du vill använda som ett villkor. Välj sedan det svarsalternativ du anser vara ”korrekt” (och alltså kommer låta användaren gå till nästa sida). I vårt exempel är frågan “Are you allowed to lend your access card to others?” Och det korrekta frågealternativet är ”Absolutely not”. Frågealternativet väljs i rullgardinsmenyn Frågesvar.

Frågevillkoret har nu kommit till som en ny rad på fliken Logik. Vi väljer Visa sidbyte för P2 Sida 2.

Överblick över logiken såhär långt:

Vi gör klart logik-inställningarna med de tekniker som gåtts igenom hittills. När den är klar ser den ut såhär. Notera att vår Exempelkurs ett bara innehåller fyra sidor, en introsida, en avslutningssida och två frågesidor. Var och en av de två frågesidorna innehåller varsin fråga och varsin video, intro och slutsidan innehåller bara en video.