Support and Manual
ProofX Support & manual

Rullgardin

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Frågetyper > Rullgardin

Presenterar alternativen som en envalsfråga.

Slå [ENTER] mellan varje val.

Det går att klistra in dina alternativ med Paste om du har kopierat från en text.