Support and Manual
ProofX Support & manual

UDO (User defined object)

Print thomas.ranhem 10/2/2014
Hjälp > Advanced > UDO

När man vill bygga ett system i ProofX så använder man sig av UDO. OBjekten defineras via webgränssnittet och kan användas över hela ProofXkontot när det är klart.