- A -

administration

AUTH_BUTTON

- C -

CROSSMODULE_SETTINGS

- E -

EDIT_TOOLBOX

EXPLORER

EXPLORER_BREADCRUM

EXPLORER_FILETABLEL

EXPLORER_METADATA

EXPLORER_PERMISSIONS

EXPLORER_SHORTCUTS

EXPLORER_THUMBNAIL

- F -

faq

FILETABS

FILETABS_HOME

FILETREE

FILETREE_NAVIGATOR

FILETREE_SEARCH

FOORM_COMM_IMPORT

FOORM_COMM_SEND_EMAIL

FOORM_GDPR_SETTINGS

FOORM_ITEM_CONTAINER

FOORM_ITEM_DROPDOWN

FOORM_ITEM_EMAIL

FOORM_ITEM_FILE_UPLOAD

FOORM_ITEM_HEADING

FOORM_ITEM_INVISIBLE

FOORM_ITEM_MULTIPLECHOISE

FOORM_ITEM_RADIO

FOORM_ITEM_TABLEQUESTION

FOORM_ITEM_TEXT

FOORM_ITEM_TEXTFIELD

FOORM_ITEM_VIDEO

FOORM_ITEMINFO

FOORM_PAGECONTROL

FOORM_RESULTS_EXPORT

FOORM_RESULTS_IMPORT

FOORM_RESULTS_RESULTSET

FOORM_RESULTS_TABLE

IconSe svaren
IconSvar

FOORM_SETTINGS_AFTERREPLY

FOORM_SETTINGS_BANKID

FOORM_SETTINGS_LIMITS

FOORM_SETTINGS_NOTIFICATIONS

FOORM_SETTINGS_PERMISSIONS

IconFormulärets inställningar
IconPublika rättigheter

FOORM_SETTINGS_RESPONDENTACCOUNT

FOORM_SETTINGS_RESPONSIBLEUSER

FOORM_SETTINGS_THEME

för_respondenter

för_utvecklare

- I -

Inloggning

IconLogga in
IconLogga in

inställningsfliken

- K -

kom_igång

kontakt

- L -

LOGICS_ACTIONS

LOGICS_ADD_TRIGGER

LOGICS_INITIAL_STATE

Lägg till

- N -

NAV_UP_BUTTON

- P -

P:\02 Dokumentation\02 Manual

PROOF_FILEMODE_COMMUNICATE

PROOF_FILEMODE_EDIT

PROOF_FILEMODE_LOGIC

PROOF_FILEMODE_OPEN

PROOF_FILEMODE_REPORT

IconSe svaren
IconRapport

PROOF_FILEMODE_RESULTS

IconSe svaren
IconSvar

PROOF_FILEMODE_SETTINGS

- R -

Rapport – Skapar en rapport i mappen man befinner sig i.[Ej färdigutvecklad]

- S -

SETTINGS_BUTTON

skolpc_import_dator

skolpc_import_elev

skolpc_import_elevdator

skolpc_import_excelformat

skolpc_import_foremal

skolpc_import_lanedator

skolpc_import_larare

skolpc_import_lararedator

skolpc_import_larareforemal

skolpc_import_start

skolpc_import_tabell

START

- V -

video_guider