Webb

Top  Previous  Next

När en mapp eller en fil är markerad kan man välja vilken ramsida (layout/bakgrund) som skall användas. Det är också möjligt att sätta vilken indexsida som skall gälla för en mapp. En noggrannare genomgång av hur man använder layouter och indexsidor kommer i ett separat dokument. Ramsidor kan endast sättas för filer som skapats med en ProofX modul.

Alla filer ärver per automatik inställningar gällande ramsidor. Det är dock möjligt att välja en speciell ramsida för en fil eller mapp.