Flerval

Top  Previous  Next

Används när en respondent skall kunna välja flera svarsalternativ. Klicka på texten som du vill ändra.

Tilläggsfunktionalitltlpå ett frågealternativ.

 

 Sätt värte

Det är möjligt att sätta ett förvald värde eller göra så att man kan fylla i ett eget värde i rutan. Det värde som står i rutan kommer att skickas till svaren. Kryssar man i rutan kommer man att se värdet och en alternativ ruta att fylla i svaret i.

Annat alternativ; markera och bocka för om annat alternativ skall synas för respondenten.
Vill man skriva en förslagstext i rutan kan man göra detta.

 Ta bort erågealternativ

Flytta frågealternatfv (det går att flytte alternativet mellan olika frågor. Dock måste frågvtypen vara den samma.)

 

 

 

Använd TABB för att flytta dig neråt i listan när du redigerar frågor. TABB lägger också till ett alternativ om du står längst ner.

 

Generellt om frågetyper