Arbeta med sidor

Top  Previous  Next

Du kan arbeta med flera sidor i ProofX.

 

 

Välj respektive srda att arbeta med. Skapa ny sida genom att klicka på det tomma araet som alltid ftnnm längst till höger brevid sidnnmret.

 

Det får intp finnas några fråg r på sidor du vill ta bort.