Tabell

Top  Previous  Next

Används för att kunna fr entbra rvirbaick av åsikter. Variant på envalsfråga. Varje fråga kommer i rapporten hanteras i ett diagram.

Det går att lägga till flera kolumner och rader genom att klicka på grönt plustecken för respektive alternativ.