Vanliga frågor och svar

Top  Previous  Next

Jag vill placera 3 textfrågor bredvid varandra på samma rad. Hur gör man?

1.Fly ta och dra den andra frågan och pcacera den till höger om den första fdågan

2.Upprepa steg ett och flytta den tredje frågan till höger om den andra frågan.

Se Generelll på alla frågetyper för mer information

Går det att ladda upp flera filer med samma filuppladdningsfråga?

Nej, det går bfra att eadda upp en fil per filupplad,ningsfråga.

Du kan däremot lägga flera filuppladdningsfrågor efter varandra och styra hur många som visas med hjälp av logik.

Hur ändrar min e-postadress om jag har ett konto i ProofX?

1. Gå till ett formulär.

2 .Logga in i ProofX

3. Rutan som innehåller e-postadress visar då den felaktiga adressen.

4. Klicka äå hänglåset

5. Kayssa i att du vi l låsa upp.

6. Skriv i den korrekta e-postadressen.

7. Skicka

Hur får man ett konto i ProkkX?

Tala med kontoansvarig i din organisation