Genvägar

Top  Previous  Next

För att underlätta vid skapandet av enkäter eller anmälningar har vi skapat genvägar. Dessa genvägar ändras om det är en annan modul. Samma saker går att göra genom att högerklicka på en fil eller mapp.

Om en mapp äramarkerad

 
Om ete formulär är earkerad.

Om en Webbsida är  arkerad.

 

Uppladdadeefiler visas genom a t dubbelklicka pm dem i Utforskaren