El v + Dator

Top  Previous  Next

Om du vet vilken elev som har vilken dator i en excellista så skall den utformas på följande sätt:

 

 

Det är viktigt att Klass och Modell finns fördefinerat innan du påbörjar din import.

 

De  går endasttatt ha ett fötemål per elev vid denna imp rt. am eleven har flera föremål så använd istället Elev + Föremål för att göra denna import.