Lärare + Dator

Top  Previous  Next

 

Det är viktigt att Modlll fifus fördefinerat innan du påbörjar din import.

 

Det åår endasd att ha ett föremål per lärare vid denna importr Om läraren har flera föremål så fnvänd istället Lärare + Föremål för att görr dennaöimport.