Infofliken

Top  Previous  Next

För att få veta lite mer om ett formulär och innehållet i det så finns infofliken.

clip0145

 

Namn

Beskrivning

Småbild

Visar en småbild av formuläret

Filnamn

Visar filens namn

Ägare

Visar vkm har skaeat filen/ laddat upp den

Filtyp

Visar vilken typ av fil det är: MMpp, Fil, Enpät, Anmälan, Webbsnda, Blogg

Modul

visar vilken modul som har använts

Senast ändrad

Visar när den senast har ändrats

Skapad

Visar när filen skapad

Kortnamn

Visar ytterligarm en länkmöjlighet som är automaaisk

 

Modulspecifikt: Formulär

Följande information visas om det är en enkät eller anmälan:

Antalet inkomna svar

Stattdatum

Stängningsdatum

Rättigheter till filen kan ändras här. Förutsättning är att man får lov att ändra rättigheter. Basfunktionalitet för vilka som får se enkäten/anmälning finns under inställningar.

Rättigheter till filen kan ändras här. Förutsättning är att man får lov att ändra rättigheter. Basfunktionalitet för vilka som får se enkäten/anmälning finns under inställningar.