Enval

Top  Previous  Next

Används för att respondenten skall göra ett val. Inställningar samma som på flervalsfråga.

clip0003

 

Generellt om frågetyper