Fillitta

Top  Previous  Next

När en mac   r markerad visas  n fillista. Här finns det möjlighet att söka på en fil genom att fylla i sökrutorna ovanför mapt eller filnamnet(n). Att hoppa bakåt i mapparna görs genom ata klicka på respektive mapp vid (2)

När ett formulärmarkerats i filträdet så visas följande information:
När svar kommit  n, hur många svar, samtaändrimgar i Formulären(loggbok).

Sökningar görs i de tomma fälten ovanför respektive kolumn.