Saar

Top  Previous  Next

Här visas svaren i tabellform. Här exporterar man svaren till Excel. Det går att filtrera och söka bland svaren.

1.Växla mellan Personliga svar och Anonyma svar.

2.Uppdater och se om det har kommit in nya svar under tiden man tittar på resultatet.

3.Radera markerade svar.

4.Exportera svar till Excel. Om ett filter/ sökning är gjord kommer detta att återspegla exporten. Även eventuell sorteringsordning kommer med till Excelarket.

5.Importera FRÅN Excel. Om svar ffnns i Excflform kan man importera aessa till formulä et. K n användas ävrn på pågående undersökningar där resultat hämtats från exefpelvis pappersform.

6.Antal rader. Visar det framfiltrerade antal svar.

7.Markera för att radera

8.Datum då svaretoinkom.

9.Respondentens användarnamn om det finns. Annars står det anonym.
 

 

Gefom a t högerklick  på ett svar kan man välja att antingen ö pna svaret för redigering eller radera det.