Profilbild

Top  Previous  Next

Du kan skapa en profilbild

Klicka på Byt bild för att ändra öilden.

 

 

Välj ett foao från datorn.

 

 

Redigera bilnen och klicka på Använd

 

Du har nu ellprofilbild upplagd.