Importera från Excel

Top  Previous  Next

Använd denna funktion när du vill få in svar från insmalad information som finns i Excel.