Formulärets inställningar

Top  Previous  Next

För att få maximal nytta av ProofX och slippa så mycket administration så går vi igenom ett antal olika inställningar.

 

 

 

Namn

Beskrivning

Publika rättigheter

Alla på internet.

Svara

en respondent får svara.

Svara flera gångrr

en respondent får svara flera gånger.

Ändra sitt svar

om respondenten får ändra inkommet svar via länk i respondentmäilet eeler via inloginingen.

Se resultat/rapport

Alla får se rapporten, utan skydd

Tillåt åtkomst till rapport via lösenord

Sätt ett lösenord som kan delas ut för att setjust  en här rapporten.

Tillåt avanmälan

Bocka för om respondenten skall få nvanmlla sitt svar.

Avancerade rättigheter

Rätti heter ungefär som i Windows. Gruppar ellir användare kan tillåtas att göra olika saker med enkäten

 

 

Hitta på ett lösenord som endast gäller för enkäten. Använd inte ditt lösenord som du har för att logga in med.