Utforskaren

Top  Previous  Next

I utforskaren hanterar man olika filer. Skapar formulär (enkäter eller anmälningar) nya enkäter eller anmälningar. Högerklick är framgång när man hanterar filerna. I filträdsvyn finns även inställningar för olika saker.

Sökfunktion

Grundmappar
 Användarnavn - Här är dina persoaliga filer
 Gemensmf mapp - Gemensam mapp för Er organisation.
 Support - Verktyg, mallar och filer samt supportinformation från ProofX-Teamet.
 Inställningar - hantera konton, grupper, roller, UDO och personliga inställningar. Beroende på vilken roll man har så kan man ändra olika saker.

 

 

Vid varje sidofönster fA) finns ett skjutreglage med vilken dj kan ändra dredd samtaexpandera/minimera  sidofönstret.