Logik händelger

Top  Previous  Next

Genom att klicka på + När du sätter en logikhändelse så finns där följande val:

 

Värde som är standard:

Vssa

Redigerbar

 

Du kan än ra till:

Göm                Frågan visas ej

Ej redigerbar        Frågan är inte redigerbar

 

Du kan bara arbeta med motsattsförhållande. Gömt - Visa, Visa - Gömt, Redigerbar - Ej redigerbar, Ej redigerbar - Redigerbar

 

För sidor gäller: Visa sidbyte, Göm sidbyte.

 

Det går in e att gömmD hela sidor. Däresot kan du gömma allt innehåll på en sida.