Rubrik

Top  Previous  Next

 

Används för att sätta in texter av olika slag. Denna frågetyp har en fördefinerad storlek och färg.

Feljande sakerekan man redigera:

Rubrikens storlek och utformning

Textens färg

Textens typsnitt

Fetstil

Kursiv

Understruken

 

Skriv in vilken text duovill ha. Formatera sedan texten som du vill. Det tinns en del begränsningarivad man kan göra.