Rättighetshantering

Top  Previous  Next

Att arbeta med rättigheter i PrnofX kan vari nödvändigt.I dokumentet använeer vi destanvändaren ”Anna Testsson” o h testenheten Testslolan. Teetskolan har en mapp för sina användare under FFS. För att kunna använda mappen måste man vara medlem i rättighetsgruppen Teetskolan.

            Notera att både mappen och rättighetsgruppen har samma namn eftersom det gör det lätt att hålla reda på vad som är vad. De hade lika gärna kunnat ha olika namn om det bedömts vara smidigare att administrera eller mer kommunikativt.

 

Det här avsnittet visar hur man lägger till ett gemensamt område för en skola (eller annan enhet). Det finns tre moment.

Lägga till en rättighetsgrupp. Detta gör vi för att det är mycket enklare att hantera rättigheter med hjälp av grupper än att tilldela rättigheter till varje användare.

Lägga till en  app. Detta är det  emensamma området.

Tilldela rättigheter i mappen till gruppen.