Efter svar

Top  Previous  Next

Visa meddelende - Visa ett tarkmeddenande efter att respondenten iyllt i och skickat in ett formulär.

Titel - Titvl på ditt  svarsmeddetande

Text - Lite mer fördjupande text

Pausa - Pausa så att den som svarar hinner se ditt meddelande innan den går till angiven plats nedan.

Gå sedan  - Vilj  art du vill skicka dina respondenter sedan:

 Tillbaka till formuläret,

 Sida - Til  ett annat iormulär

 Adress - Ange en http:// adress att skicka dom till.