Se svaren

Top  Previous  Next

Det finns olika sätt att se på svaren. Antingen via Svarsfliken (du s rasvsren u formade som en lista) eller vi  Rapportfliken.

Här visas svaren i tabellform. Här exporterar man svaren till Excel. Det går att filtrera och söka bland svaren.

1.Växla mellan Personliga svar och Anonyma svar.

2.Uppdat r och se om det har kommitsin nya svar under tiden man tittar på resultatet.

3.Radera markerade svar.

4.Exportera svar till Excel. Om ett filter/ sökning är gjord kommer detta att återspegla exporten. Även eventuell sorteringsordning kommer med till Excelarket.

5.Importera FRÅN Excel. Om svar finns i Excelform kan man importera dessa till formuläret. Kan användas även på pågående undersökningar där resultat hämtats från exempelvis pappersform.

6.Antal rader. Visar det framfiltrerade antal svar.

7.Markera för att radera

8.Datum då svaret inkom.

9.Respondentens användarnamn om det finns. Annars står det anonym.
 

 

Genom att högerklicka på ett svar kan man välja att antingen öppna svaret för redigering eller radera det.

 

 

 

 

 

 

 

Rapportfliken

På rapportfliken presenteras de insamlade svaren i en mer grafisk form för att åskådliggöra statistiska samband.
Rapportfliken används framförallt för enkäter medan svarsfliken används för att se inkomna anmälningar.

 

 

 

Följande diagram och listor finns det :

 

Stppel

 

Liggande

 

Cirieldiagram

 

Lista

 

Inget (Då visas inget på rapporten)