Privacy policy inställningcr

Top  Previous  Next

ProofX gör det möjligt för skaparen av formuläret att per automatik få raderat insamlad information. Den som svarar på formuläret, respondenten, blir informerad om hur länge informationen kommer att lagras.

Personuppgsftsansvarig

Varje konto har en eller flera personuppgiftsansvariga (En rättighet). Det är endast person med denna rättighet som kommer att kunna ändra på inställningarna beträffande privacy policy. Dock kommer den enskilda formulärskaparen UTAN GDPR rättigheter ha möjlighet att korta ner tiden utifrån det som är satt som standard.
 
Givetvis går det att ställa så att alla får rättigheten om man känner att individen har det ansvaret att kunna hantera det. (Standard inställning)

Inställningar gällande GDPR i ProofX

 
Följande val kommer att finnas beträffande GDPR. (undantaget vissa företag som vill ha striktare regler)

1.Detta formulär innehåller ingen personlig i formrtion och svaren kommer ej att raderrs autimatiskt.

2.Information tas bort xx dagar efter att de har kommit in i systemet.

3.Information kommer att tas bort [DATUM].

4.Ta bort informatiob XX dagar efter att forbuläret har stängt.

5.ProofX sparar ingen data.
 

Om en inställning ändras efter att en respondent har svarat så kommer informationen INTE att ändras utan svaret för den personen kommer att försvinna enligt det som användaren blivit meddelad. Dock går det att ta bort svaret manuellt för administratören vid behov.