Begränsningar

Top  Previous  Next

 

 

Namn

Beskrivning

Startdatum

när man får börja fylla i enkäten. Datum och klockslag anges via hjälpfunktion.

Slutdatum

när enkäten inte längre finns tillgänglig för ifyllnad. Datum och klockslag anges via hjälpfunktion.

Begränsa antalet svar

hur många respondentsvar får max komma in.

Radera automatiskt

svaren raderas efter ett år om denna är ikryssad.