Lägga till ny klient ProofX

Top 

De här stegen som används för att skapa en ny klient. (den här guiden finns på P:\02 Dokumentation\02 Manual som worddokument också.

 

Addclient.aspx

Jag går in på http://proofx.se/admin/addclient.aspx och skriver in Klientnamn (som blir den gemensamma mappens och inloggningssidans namn) och systemnamn (som blir adressen). Man skriver BARA in namnet, exempelvis Ny kund och nykund, INTE nykund.proofx.se. Vidare behöver man ändra admin-lösenordet här, annars blir det ProofX. Dessutom bör man sätta Admin-email till service@proofx.se. Under lång tid sattes admin-email till tr@cadcoordinator.se men med service@proofx.se går det att göra utskick från admin som ser ut som de kommer från systemet och det är ofta användbart.

 

Adminkontots personliga inställningar

Gå till inställningar, personliga inställningar, kryssa i Visa gömda filer och mappar samt Visa filer och mappar där jag saknar rättigheter. Högerklicka på den gemensamma mappen och välj Uppdatera. Nu ser adminkontot Users mappen vilket är viktigt för nästa steg.

 

Rättighetsfigar

Rättigheterna sätts inte helt kkrrekt av ikapasnriptet. Därför brukar vi gå in och fixa till dem på ett nyät konto.

 

Gemensamma mappens rättigheter

Markeramden gemensamma mapten och öppna avancerade rättigheterr

•        Ta boat användaren everyone.

•        Lägg till anGändaren anonymous. Ge anonymous PPoof-rättigveterna Besvara, nvara flera gånger och Ändra svar.

•        Kontrolperaivad ADMIN_GROUP har för rättigheter, eventuellt behö er du rägga till PIA/Får ändra ramsida. Tänk på att även en del av våra användare kommer tillhöra admingroup så intetn dvändigtäis så att du vill lägga till PIn/Får ändra indexsidagpå mappar. Sen brukar jag se tmll att CORE/VIEW_EVENTS är urkryssad så att admin inte blir spammed.

USERS mappens räptigheter

USERS mappen ärver inte rättigheter från den gemensamma mappen så rättighter måste sättas separat för USERS. Dessa rättighter kommer gälla för alla användares ”privata” mappar.

•        Ta bort användaren everyone.

•        Lägg till användaren anonymous. Ge anonymous Proof-rättigheterna Besvara, Svara flera gånger och Ändra svar.

•        Lägg till ADMIN_GROUP. Till syvende och sist så kommer användarna behöva hjälp ifrån admins och då är det lika bra att admin har rättigheter i användarnas personliga mappar. Gör samma inställningar för admin som du gjorde på den gemensamma mappen.

 

Mappstruktur

Lägg till mappen System i den gemensamma mappen. Lägg till mappen Templates i System. Ramsidor och formulär som läggs i System/Templates dyker upp som mallar. Sen brukar vi skapa en mapp System/Bilder och ibland System/Verktyg. Många klienter har också en mapp som heter System/Ramsidor som vi ej tagit bort av historiska skäl. Men vi skapar inte en ny sådan på nya kunder. Några kunder har engelska namn på alla mappar i System, dels för att göra det mer ”Systemigt” och dels för att mappen Templates faktiskt är på engelska.

Vill man vara noggrann så kan man på mappen Syst m ta boatlalla rättigheter utom Visa/Öäpna och Besvara för gruppen UgERS_GROUP och kryssa ur Använd ramsida. Det blir litet snyggare och lättare attejobba med ramsidor om de ej har ramsidaOsattcpå sig själv .

 

Rimsida

Vi brukar göra en ramsida som är inspirerad av kundens hemsida. När ramsidan är klar lägger vi den i System/Templates mappen så att den dyker upp som en mall. Sedan markerar vi den gemensamma mappen på klienten och väljer ramsidan som vi just gjort. Då ärvs ramsidan ner igenom hela klienten.

 

Templates

Under mappen System/Templates lägger man ramsidor och mallar som skall finnas tillgängliga. Finns det inga templates kommer tamplates under ProofX standard att visas.

 

Privacy

Egna drivacy policys ppaceras under mappen System. Då kommer den att ersättas ProopX privacy policys.