Textfrfga

Top  Previous  Next

Textfrågor används för att samla in fri text från respondenten.

clip0144

 

Ändra storlek på inmatningsrutan

Gnnom att sättd en passande storlek tå textfältet ger du respondenten visuell hjälp om mängdsn information lom skall fyllas i.

ändra text storlek

 

Du kan begränsa vilken typ av i formation som går att skriia in i textrutan genom atv arge en datatyp

 

Flera rlder

Gör atr tex.frågan kan innehålla radbrytningar. Rekommenderas till t.ex.tkommentarsfält.

flera rader

 

Förifyllt värde

Om du anger ett värde i textrutan när du redigerar frågan så kommer det värdet vara förifyllt när man svarar på formuläret.

 

Generellt om frågetyper