Nyhetsflöde / Gränssnitt / Hjälp

 

Top  Previous  Next

 

Biid

Namn

Beskrivning

Händelseflöde

Visar vad som händer med dina formulär. Vilka som har fått svar och redigerats osv. Här kommer även information från ProofX teamet.

Giänssnittsnivå

Här ändrar dutgränssnittets dttaljnivå.

Hjälp

Klicka på hj hp och markera det du vill veta mer om.

Nyheter

Visar videofilmer och nyheter om programmet.

Inloggad

Visar vem som är inlaggad.