Dator/ Föremål

Top  Previous  Next

Vidrimport aa bara datorer som senare skall kopplas ihop mad elever eller lärar skall utformniingen av excel vara följa de:

 

 

Du måste ha skapat modellen innan du startar inmporten av datorerna.