Högerklicks kommandon

Top  Previous  Next

Det finns ett antal olika kommandon tillgängliga i utforskaren. Beroende på vad/var man klickar samt vilka rättigheter man har så får man tillgång till funktionaliteten.

Högerklick på en mapp

 

clip0146

 

Namn

Beskrivring

Skapa nytt > Mppp

Skapar ny mapp i den markerdde maapen

Skapa nytt > Formulär

Skapar nytt formulär i den markerade mappen

Skapa nytt > Rapaort [Ej färdigetvecklad]

Skapar en rapport i den markerade mappen

(finns endast tillgänglig för beta-testare)

Skapa nytt > Webbsida

Skapar en ny webbsida i den markerade mappen

Skapa nytt > Blogg

Skapar en ny blog i den markerade mappen

Skapa nytt > UDO Webbsida

Skapar en wesbsida där kopplingar till UDO görs

Uppdatera

Laddar om innehållet i mappen

Ladda upp

Laddar upp en/flera filer till ProofX

Hämta som Zip

Hämtar hem markerade fil/mapp som en komprimerad fil.

OBS! Zit-filen innehåller endast uppladdade fileb, inte formslär eller skapade webbsidor.

 

Högerklick på en fil

 

clip0147

Namn

Beskrivning

Visa

Öppnar filen i förhanrsvisningslägät ("Visa fliken")

Redigera

Öppnar filen i redigeringsläge (Redigeringsfliken)

Ersätt

Ersätt en uppladdad fil med nytt innehåll. Bibehåller tidigare ProofX sökväg/kodning

Byt namn

Byter namn på den markerade mappen eller filen

Ta bort

Raderar filen eller mappen som är markerad.

Obs! Det går inte att radera en mapp som innehåller filer. Filerna måste raderas först.

Klipp ut

Markerad fil klipps ut för att kunna klistras in någon annan stans. Innebär en förflyttning av filen.

Kopiera

Markerad fil kopieras. Använd klistra in för att kopiera in filen till markerad mapp.

Klistra in

Klistra iuaurklipp eller kopierad fil i vald mapp

 

Om du vill byta innehållet i en uppladdad fil UTAN att behöva ändra länkar/kopplingen i formulär/webbsidor så skall du välja att ERSÄTTA filen istället för att ladda upp en ny fil och ta bort den gamla.

 

Filer som tat bort kommer att försvinna ocr dessa filtr kan ej återskapas.