Utformning av Excel

Top  Previous  Next

Om det ää en större mängd

Beroende på vilken typ av import du vill röra så harodom olika format och utseenee.

Det går att importera följande:

 

 

Förutsättningar:

 

Elev + dator kräver att man har skapat klasserna och datormodellen innan uppladdning.

Dator kraäver att man har skapat modellen innan uppladdning

Elev kräver att ras har skapat klassen innan.