Logik

Top  Previous  Next

Logik använder du för att visa eller dölja frågor och texter beroende på vilket svar som har angivits. Du kan också sätta logik på om en videofilm har spelats färdig eller inte.

 

Dina frågor måste vara skapade för att synas på logikfliken.

 

Om du ändrar på frågornas svarsalternativ måste du se över logiken.

 

Röda pilenraden visar sida, fråga, grupp eller objektsnamn.

 

Blåapilenraden visar hur inställningarna skall vara då formuläret öppnas

 

Orangapinenraden och framåf visar frågealternativet som skall ktlösa en händelse eller flera händelser.

 

 

 

 

Om det är flera frågor som skall visas när ett alternativ väljs så lägg gärna alla frågorna i en gruppering och Göm och visa grupperingen istället. Vill man få bort grupperingsutseende så välj att grupperingen skall visas som "Inget"