Gruppering

Top  Previous  Next

Används för att gruppera ett antal frågor grafiskt. Det går att släppa frågor inuti en gruppering. Man kan flytta en gruppering och flytta med frågorna. Tillsammans med Logiken är detta en ypperlig funktion.

 

Papperskorgen = Radera gruppering

Flyttn = används för att flytta gruppering

 

Utseende

 

Vanlig = visar innehållet i en gruppering somlvanligt.

Expanderbar = Innehålpet i grupperingel är ihopkrympt och visas endast genom att mae klickar på rxpandera

Smal=Visar en linje runt om

Inget=grupperingen syns inte

 

Rubrik

Fyll i en rubrik som visas på formuläret. Dock syns det inte om man valt inget eller smal.