Brödtext

Top  Previous  Next

 

Med brödtexten kan man göra allt möjligt. Hantera länkar, bilder. Man kan säga att det är en variant av ordbehandlare. Se separat manual.