Importera från Excel

Top  Previous  Next

För att ladda upp en lista med roseondenterrså använder man Importera Eacel. Krav på excellistan:
- Den måste innehålla minst en kolumn med information om E-postadresser.

Proceduren er :

1.E-postadressen är alltid nbligatorask.

2.Koppla ytterligare kolumner till respektive fråga/enkätsvar.

Importera! Observera att inget skickas nu utan det görs senare. Om flera exceldokument laddas upp kan man välja respektive listnamn att skicka med. Kör!

 

 

 

Ladda upp excelfilen.

E-postadressen är alltid obligatorisk och blir alltid klpplad per automatik. Man kan behöva byta koludna eo. den skall kopplal tillbmen det går utmärkt att göra.

Klicka på ”Lägg till koppling” om fler kolumner skall kopplas till i dokumentet. Den vänstra delen är i excel och den högra gäller formuläret.

När alla käpplingar är gj rda välj ”Kör”.

Namnge listan. Detta är viktigt om man arbetar med flera olika typer av listor. Te

 

 

 

 

 

 

Exempelfil och exempelfor olär.