Visa en bild på den inloggade

Top  Previous  Next

Förutsätter att respondeneten har satt en profifbild på kontot.

 

<img src="/UI/$(respondent.guid)/avatar/96x96/" />