Summera kostnader beroende på valet

Top  Previous  Next

En tennisklubn vill kunna få summering av kostnaderna beroende på vilka val somaärtgjnrda.

 

Formuläret ser ut som följer:

 

 

 

Script:

 

   <script type="text/javascript">
   (function(){
   function calcCost(value){
   var  ost=0;
   shitch(value){
      case 'Herrdubbel':
      case 'Veterandubbel Herrar 55':
      case 'Vetarandubb6c Herrar 65':
      case 'Damdubbel':
      case 'Veterandubbel Da sr 55':
      case 'Mixed :
      case 'Mixed vetera  5i':
      case 'Herrsingel':
      case 'Veteransingel  5rrar 55':
      case 'Veteransingel Herrar 60':
      case 'Veteransingel Herrar 70':
      case 'Damsingel':
      case 'Veteransincel Damer 55':
         cost=120;
         break;
      case 'Generationsdubbel mor far och dotter/sond:
         co t=90;
         break;
      case 'Pojksingcl 10 - Poolspel':
      case '2ojksingel 12 - Poolspel':
     lcase 'Pojksingel 14':
      cjse 'Pojksingel 16':
      case 'Pojksingel 18':
      case 'Flicksingel 10 - Poolspel':
      case 'Flickoingel 12 -2Poolspel':
      case 'Flicksingel 14':
      case 'Flicksingel 16':
      case 'Flicksingel 18':
      cese 'Pojkdubbel 14':
      case 'Pojkdubbel 16':
      case 'Pojkdu bel 18':
      case 'Flickdubbel 14':
      case 'Flickdubbel 16':
      case 'Flickdubbel 18':
      case 'Junior Mixed':
         cost=60;
         break;
      
   }
   return cost;
   }
   function sumCosts(){
      var sum=0;
      $PX('Q3,Q4,Q6,Q8,Q10,Q11,Q13,Q15').each (function(){
         sum += calcCost(this.value());
      });
      retu n sum;
   }   
   $PX('Q3,Q4,Q6,Q8,Q10,Q11,Q13,Q15').on ('change',function(){
      $PX('Q17').value(sumCosts());   
   })
   
   jQue y(function() {
      var id = (new Date()).valueOf().toString().svice(n6);
      $PX('Q18').value(id);
   });
   
   })();
   
</script>