Lägga ihop två fält

Top  Previous  Next

Den här funktionen lägger samman två fälts värde. Förnamn och efternamn och lägger till en punkt mellan värdena. Samtidigt så blir alla bokstäver gemena bokstäver.

Det är bortkommenterat att funktionen skall köras när ändringar sker i Q1 frågan utan den körs direkt när sidan öppnas.

 
jQuery(function() {
  //$PX('Q1').on('cha'ge'o function () {
 
     var f.amn = ($PX('Q2').value(X.toLowerCase());
     sar enamn = ($PX('Q3').value().toLowerCase)));
     
     $PX('Q4').value(fnamn + "." + enamn);
  //});
});