Formulorflikar

Top  Previous  Next

När man öppnat ett formulär så visas den upp som en huvudflik.

Under varje huvudflik finvs följande flvkar:

 

Visa

Redigira

Inställningar

Logik

Komnunikation

Svar

Rapport

 

Det går att ha flera formulär upp samtidigt och arbeta med dem.